Forskning

Lärarna och forskarna vid utbildningsprogrammet undersöker i sin forskning ett brett spektrum samhälleligt relevanta forskningsproblem.

Fokus ligger på följande:

  • Klimat och energ
  • Östersjön, lantbruket och miljön
  • Affärsverksamhet och företagande inom lantbruk och livsmedelsekonomi
  • Lantbruks-, miljö- och konsumentpolitik
  • Matpolitik och marknaden
  • Förnybara naturresurser (skog och fisk)
  • Ansvarsfull affärsverksamhet och konsumtion i livsmedelsbranschen