Karriär

Juris magisterexamen är en allmän examen som ger behörighet för anställningar inom justitieförvaltningen men också för många expertuppgifter och chefsuppgifter inom både den offentliga och den privata sektorn.

Studierna i juridik öppnar möjligheter inom de mest olika yrkesområden. Som jurist kan du exempelvis

 • tillämpa lagstiftningen som domare, åklagare och advokat vid domstolarna
 • göra upp avtal
 • arbeta som expert i banker och försäkringsbolag
 • ge skatterådgivning till företag och privatpersoner
 • lösa tvister som gäller företag och privatpersoner
 • delta i stats- och kommunalförvaltningen eller t.ex. i Europeiska unionens förvaltning
 • delta i lagstiftningsarbete
 • arbeta som expert i Finland eller i internationella organisationer
 • arbeta som intressebevakare eller expert t.ex. i arbetsmarknadsorganisationerna
 • specialisera dig på finländska och internationella familje- och arvsrättsfrågor

Allt fler jurister arbetar också på ett eller annat sätt med internationella uppdrag. Juristutbildningen leder ibland också till en karriär utanför det egna området. Efter att du har slutfört examen kan du alltså välja mellan hundratals alternativ under din yrkeskarriär.

Under perioden 2010–2018 var medianlönen för nyutexaminerade jurister 4600 euro, och 99 % av de nyutexaminerade meddelade att de arbetade (Källa).

Även om undervisningen i detta program ges i huvudsak på finska uppmuntrar vi dig att, i den mån det är möjligt, studera även på svenska och på främmande språk under din studietid. Flerspråkiga studier utvecklar dina språkkunskaper och ger dig bättre förutsättningar att jobba på svenska och andra språk inom ditt område efter att du har utexaminerats. Sammanlagt erbjuder de olika utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet årligen flera hundra kurser på svenska - hur många av dessa kurser du kan få in i din examen beror på ditt utbildningsprogram.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

 • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
 • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
 • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
 • distribuerar universitetets praktikstöd och
 • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Alumnberättelse: Elisa Gebhard tycker att juridik är ett samhälleligt vetenskapsområde

Elisa Gebhard ville studera juridik eftersom hon brinner för samhällspåverkan.

– Om man vill påverka i vilken riktning samhället kommer att utvecklas, är det bra att känna till den gällande lagstiftningen, dess ändringsbehov och även dess historia. För mig var det självklart från första början av studierna att juridiken inte utvecklas eller opererar i ett vakuum. Det är omöjligt att skilja lagstiftningen från den bredare samhälleliga kontexten, säger Gebhard.

Hon arbetar som rättspolitisk jurist vid Advokatförbundet. Utöver det är hon ledamot för SDP i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen, samt ordförande för Statens ungdomsråd. Hon har tidigare arbetat som statsminister Sanna Marins specialmedarbetare och som dåvarande riksdagsledamot Jutta Urpilainens riksdagsassistent.

Alumnberättelse: Alexander Bargum arbetar som verkställande direktör i familjeföretaget

Släkten Bargum har redan drivit familjeföretaget Algol i 125 år. Utöver kemikalieimporten erbjuder företaget i dag många typer av teknik och service för att möta behoven inom industri och hälso- och sjukvård. Koncernens nuvarande verkställande direktör Alexander Bargum tänkte inte som ung att han skulle inrätta sig i ledningen av familjeföretaget.

Han valde att studera juridik eftersom studier i branschen leder till ett tydligt yrke. Slutligen blev det ändå så att Alexander Bargums advokatkarriär byttes mot arbete i familjens företag.

Medan advokatarbete är projektbaserat, innebär koncernledning kontinuerligt och långsiktigt utvecklingsarbete.

– Även om man också som advokat ibland har inflytande, tycker jag om att jag i det här jobbet får, och måste, fatta alla stora beslut själv.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.