Forskning

Forskningen vid Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet är mångsidig och har stor bredd.

En av universitetens uppgifter är att samverka med det omgivande samhället, och vid Juridiska fakulteten har man också som mål att producera forskningsbaserad rättsvetenskaplig kunskap på juridikens alla centrala delområden. Dessutom är juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet känd för grundforskning av hög kvalitet och rättsteoretisk forskning samt för den internationella forskningen på juridikens olika delområden. Undervisningen vid fakulteten bygger på ny forskning, och studenterna får aktuell och forskningsbaserad kunskap på juridikens olika delområden.

Följande rubriker beskriver den centrala forskningen vid Juridiska fakulteten:

  1. Globalisering och gränsöverskridande rätt
  2. Den nationella rättsordningen samt dess nordiska drag och europeiska förbindelser
  3. Rätt, digitalisering och teknologi
  4. Rätt och hållbarhet
  5. Rätt, säkerhet, välfärd och privatliv
  6. Marknadernas och företagsverksamhetens rättsliga grund och reglering

Fakultetens fokusområden anknyter till och stöds av The Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights och Legal Tech Lab. I forskningsinstitutens verksamhet och fakultetens rättsområden ingår ett flertal forskningsprojekt som gäller frågor inom vetenskapsområdet. I anknytning till fakulteten verkar Finnish China Law Center, ett nationellt centrum för kinesisk rätt och rättskultur som drivs som ett samarbete mellan sju universitet och som utvecklar och samordnar forskning och undervisning om kinesisk rätt och rättskultur.