Karriär

I magisterprogrammet utvecklas du till en expert som förstår, analyserar och löser problem som gäller livsmedelsekonomins system, affärsverksamhet och konsumtion.

Efter magisterexamen har du

 • kunskaper i affärsverksamhet, konsumtion och marknadsföring samt företagarfärdigheter
 1. Du behärskar centrala företagsekonomiska begrepp och teorier.
 2. Du kan använda verktyg för ledning av affärsverksamhet och marknadsföringsverktyg.
 3. Du förstår konsumenttens val och forskningens teorier
 • djupgående kunskaper i livsmedelsbranschen
 1. Du förstår livsmedelsekonomins system i hela sin omfattning (bl.a. lantbruk, livsmedelsindustri, handel, matservice, konsumtion och det övriga samhället samt deras kopplingar) i Finland och globalt.
 • den akademiska expertis som krävs i arbetslivet och också färdigheter för en forskarkarriär om du så vill.
Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

 • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
 • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
 • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
 • distribuerar universitetets praktikstöd och
 • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Karriärmöjligheter

Med en examen från magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion kan du arbeta med många olika slags saker. Till de typiska hör

 • arbete vid företag i livsmedels- och lantbruksbranschen och i andra sektorer
 • affärsledning i organisationer och inom den offentliga förvaltningen
 • krävande expertuppdrag t.ex. inom internationellt utvecklingssamarbete
 • företagande
 • undervisning och forskning

Med magisterexamen kan du också arbeta utomlands.

Genom dina kursval och den arbetserfarenhet som du får under praktikperioden kan du inrikta dig på sådana arbetsuppgifter och sektorer som intresserar dig. Om du siktar på forskning kan du fortsätta dina studier vid ett doktorandprogram vid Helsingfors universitet eller något annat universitet.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.