Forskning

Tyngdpunkter i forskning

Centrala forskningsteman som anknyter till magisterprogrammet är

  • ledarskap och organisationer
  • marknadsföring
  • konsumtionsforskning
  • entreprenörskap