Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion

välkommen att studera teman som är alltid aktuella och viktiga i samhället

Mat, konsumtion, ledning av affärsverksamhet, företagande och marknadsföring - välkommen att studera teman som är alltid aktuella och viktiga i samhället. I magisterprogrammet utvecklas du till en expert som förstår, analyserar och löser problem som gäller livsmedelsekonomins system, affärsverksamhet och konsumtion.

Dina studier behandlar strategiskt ledarskap i livsmedelsbranschen och organisering, redovisning, marknadsföring, företagande, entreprenörskap och konsumtionssamhället. Du kan fördjupa dina kunskaper och skräddarsy din examen genom att välja bland universitetets utbud av intressanta valfria studier eller bland utbudet vid andra finländska eller utländska högskolor.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.