Mat, konsumtion, ledning av affärsverksamhet, företagande och marknadsföring - välkommen att studera teman som är alltid aktuella och viktiga i samhället!

I magisterprogrammet utvecklas du till en expert som förstår, analyserar och löser problem som gäller livsmedelsekonomins system, affärsverksamhet och konsumtion. Efter magisterexamen har du » kunskaper i affärsverksamhet, konsumtion och marknadsföring samt företagarfärdigheter » du behärskar centrala företagsekonomiska begrepp och teorier » du kan använda verktyg för ledning av affärsverksamhet och marknadsföringsverktyg » du förstår konsumenttens val och forskningens teorier » djupgående kunskaper i livsmedelsbranschen » du förstår livsmedelsekonomins system i hela sin omfattning (bl.a. lantbruk, livsmedelsindustri, handel, matservice, konsumtion och det övriga samhället samt deras kopplingar) i Finland och globalt » du har den akademiska expertis som krävs i arbetslivet och också färdigheter för en forskarkarriär om du så vill.

Dina studier behandlar strategiskt ledarskap i livsmedelsbranschen och organisering, redovisning, marknadsföring, företagande, entreprenörskap och konsumtionssamhället. Du kan fördjupa dina kunskaper och skräddarsy din examen genom att välja bland universitetets utbud av intressanta valfria studier eller bland utbudet vid andra finländska eller utländska högskolor.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 16.03.2022 08:00 Slutar: 30.03.2022 15:00
Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.