Karriär

Kännedom om kulturarvsprocesserna är väsentligt i alla yrken som tangerar kultur, historia och förhållandet mellan samhälle och individ.

I magisterprogrammet utbildas du till en expert med djupgående och omfattande kunskaper om kultur, och du får förutsättningar att arbeta t.ex. i organisationer och inom förvaltning, i museer och arkiv, inom turistbranschen och med kommunikation, utbildning och forskning.

Du kan kombinera studier i olika vetenskapsområden och få en mångsidig och individuell expertis. Att göra praktik och nätverka ökar också dina chanser att hitta jobb. Digital humaniora är ett snabbt växande område inom kulturarvsforskningen. Disciplinen är särskilt viktig i musei-, arkiv- och biblioteksbranschen. Med hjälp av flexibla studier (JOO-studier) kan du skaffa dig kompetens inom arkiv- och biblioteksbranschen.

Utöver dessa vanliga karriärstigar ger programmets vetenskapsområden också specialiserad kompetens för olika arbetsuppgifter.

  • Du kan få yrkesbeteckningen arkeolog och förutsättningar att arbeta bl.a. som fältarkeolog.
  • Folklorister behövs inom områden som kräver kunskaper om informell kommunikation, kollektiva uttrycksformer och traditionsprocessen samt förmåga att analysera stora textmaterial.
  • Etnologer behövs i yrken som kräver expertis i materiell kultur, kulturell kontinuitet och tillämpad kulturanalys, bl.a. inom arbetet med invandrare och utvecklingen av offentliga och privata tjänster.
  • Konsthistoriker kan göra karriär i konstmuseer, gallerier och konsthandeln, och i branscher där man behöver insikter i visuell och materiell kultur.
  • Religionsvetare behövs på sådana platser i samhället och arbetslivet där personlig interaktion och samhällelig verksamhet sammanflätas med religiösa fenomen, bl.a. i internationella uppgifter och i arbetet med invandrare.

Studenter som har fått en humanistisk utbildning placerar sig i väldigt olika uppgifter i samhället. Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet presenterade 375 humanister för att fira universitetets 375-årsjubileum. Läs mer om humanisterna!

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.