Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Le­da­ren för magister­pro­gram­met

Lä­ra­re och forskare 

Filosofi

Prak­tisk fi­lo­so­fi

Teoretisk filosofi

Administration

Studentservicen i Kronohagen

Utbildningsplanerare Jaakko Autio

kruununhaka-student@helsinki.fi