Forskning

Universitetsundervisningen baserar sig på senaste forskning.

Du får under studierna en god uppfattning om framtida möjligheter inom livsmedels- och energiproduktion. Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper och undervisningen och forskningen i ämnet anknyter till aktuella och viktiga frågor, t.ex. förväntningarna på produktionen av bioenergi och livsmedel och hållbar produktionseffektivering, och frågor kring närproducerad och ekologisk mat, klimatförändringar, befolkningstillväxt, urbanisering och ansvarsfrågor. Som student i kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper har du möjlighet att vara med och söka lösningar på aktuella problem tillsammans med forskare och forskningsprojekt.

Länkar till presentationer av de viktigaste forskningsområdena

  • Växtproduktionsvetenskaper och bioteknik
  • Husdjursvetenskap och bioteknik
  • Lantbruksekonomi
  • Agroteknologi
  • Mark- och miljövetenskap

Läs mer om forskning.