Karriär

Med en examen i historia är dina karriärmöjligheter väldigt mångsidiga.

Traditionellt blir många forskare och lärare, medan en del hittar jobb i arkiv-, biblioteks- eller museibranschen.

Om du planerar en karriär som lärare, rekommenderas det att du avlägger ett andra läroämne i din kandidatexamen. Pedagogiska studier för ämneslärare ska du däremot avlägga i magisterskedet. Du kan läsa mer om vad som krävs för behörighet som ämneslärare på humanistiska fakultetens nätsida Behörighet för lärare! Många andra slags karriärer är också möjliga med en examen i historia. Historiker arbetar bland annat som journalister, företagare, informatörer och i olika administrativa uppgifter. Bekanta dig närmare med hur historikerna placerar sig i arbetslivet i tjänsten Töissä.fi och på nätsidan 375 humanister:

375 humanister Kaari Utrio
375 humanister Mikko Tolonen
375 humanister Marjo Timonen
375 humanister Mika Huovinen

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Fortsatta studiemöjligheter

När du antas till kandidatprogrammet i historia, får du samtidigt rätt att avlägga magisterexamen i magisterprogrammet i historia. Om du vill, kan du också söka till andra magisterprogram vid humanistiska fakulteten och Helsingfors universitet.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.