Forskning

Vid Helsingfors universitet bedrivs högkvalitativ historieforskning.

Vid Helsingfors universitet bedrivs högkvalitativ historieforskning. Forskningen täcker geografiskt ett stort område och sträcker sig tidsmässigt ända fram till nutid. Universitetsundervisningen är forskningsbaserad och både lärarnas forskningsområden och aktuella forskningsteman och -traditioner syns på många sätt i undervisningen. Bland annat ordnas det ofta kurser kring intressanta forskningsprojekt.

Arkiven och biblioteken i Helsingfors och de växande digitaliserade materialen erbjuder också studenterna möjligheter att genomföra egen forskning på kurser och i sina examensarbeten. Redan när du skriver din kandidatavhandling har du möjlighet att välja ett ämne som intresserar dig.

Bland annat västerländsk idéhistoria, den politiska kulturens historia och stadshistoria är starka forskningsteman inom historievetenskapen. Aktuell idéhistorisk forskning är också forskning som gäller seder och bruk och vetenskapshistoria. Den starka forskningstraditionen inom medeltidsforskning och forskning i den nya tidens början kompletteras av forskning i 1900-talets historia. Forskningen i Finlands historia betraktar Finlands historia som en del av Östersjöområdets och Europas historia. Viktiga teman är till exempel ekonomisk historia och näringslivets, eliternas och makthavarnas historia samt social historia.