Personsökning

Ylva Irene
Biri

Vetenskapsgren

Jag är doktorand (Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse). Jag forskar i engelsk språkvetenskap vid Doktorandprogrammet i språkforskning. Därtill undervisar jag i kurser i engelsk filologi på kandidatstudienivå.

RSS Feed

No results.