Adress
PB 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingfors Universitet

Universitetsservice, allmän förvaltning, lokala tjänster, centrumcampus
Statsvetenskapliga fakulteten

Ansvar
- bistår fakultetens dekanus i den strategiska ledningen
- koordinerar fakultetens genomförandeplansprocess
- bereder avtal, utlåtanden, utredningar och rapporter inom den allmänna förvaltningen
- bereder och verkställer fakultetsrådets och dekanus beslut
- koordinerar och utvecklar de lokala tjänsterna för undervisnings- och forskningspersonal i samarbete med ansvarspersonerna för andra sektorer

RSS Feed

No results.