Adress
PB 4 (Vuorikatu 3)
00014 Helsingfors Universitet

Jag bistår cheferna i HR-frågor som rekrytering, välbefinnande på jobbet, svåra personalsituationer och personalplanering. Mina enheter är: Öppna universitet, IT-center och UniSport.

Aktuellt