Personsökning

Jonna
Nieminen

Adress
PB 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingfors Universitet

Servicekoordinator Allmänförvaltningen vid Centrumkampus valt-yleishallinto@helsinki.fi Statsvetenskapliga fakulteten, humanistiska fakulteten, pedagogiska fakulteten, Öppna universitetet: - sköter sekreteraruppgifter åt fakultetsrådet och direktionerna - ansvarar för organens dokumenthantering och användning av Riihi-systemet Statsvetenskapliga fakulteten: - förnyar gamla/trasiga datorer och telefoner