Studier som ger kvalifikationer för läraryrket
Pedagogiska fakulteten ordnar studier som ger yrkesfärdigheter och formell behörighet för läraryrket: fristående speciallärarstudier, pedagogiska studier för lärare och studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen.