Pedagogen i start up-världen

Det talas ofta om att studier vid universitet öppnar många dörrar och ger ett brett kunnande. Maria Sundström är ett bra bevis på det här. Maria har studerat vuxenpedagogik och grundat ett eget start up-företag som verkar inom teknologibranschen. Studierna i pedagogik har varit till nytta då Maria tillsammans med två andra har skapat en mobilapplikation som används av försäljningspersonal på företag.

– En pedagog är specialiserad på människan och hur hen tänker och fungerar. För att skapa en mobilapplikation måste man förstå hur människan tar till sig uppgifter och data och hanterar de här.

Tack vare kunskaper i pedagogik säger Maria att hon är en bättre chef och kollega. Nyttan av studierna vid universitetet har varit stor också på ett allmännare plan.


– Med hjälp av akademiska studier anammar man ett visst sätt att tänka. Jag vet till exempel hur jag skall gå tillväga för att effektivt och snabbt hitta, analysera och producera information.

Utöver studierna vid Helsingfors universitet har Maria avlagt en examen vid Aalto-universitetet för att bredda sitt ekonomiska kunnande.

Start ups och företagande är heta ämnen i dagens läge. Särskilt inom teknologibranschen är konkurrensen hård och tempot högt. Hur är det i verkligheten att grunda och driva eget?


– Visst är det stressigt och tidskrävande, och ofta tungt särskilt i början. Samtidigt är det väldigt roligt och en typ av passion. Jag är stolt över att vara företagare, folk är jätteintresserade av vad vi håller på med och det är ganska uppskattat att driva eget.

Maria säger att marknaden i Finland är relativt begränsad, vilket hon ser som både positivt och negativt.


– Många vill understöda inhemska start up-företag. Å andra sidan måste man rikta blickarna ut i världen ifall man vill växa och bli större.

Maria säger att vi i Finland har globalt sett ett visst försprång inom den mobila teknologibranschen. I flera länder i västvärlden är fasta bordstelefoner fortfarande vanliga, men inte i Finland där i stort sett alla har en mobiltelefon. Tack vare det här och hög utbildning har vi goda förutsättningar att skapa mobila innovationer.

Maria påpekar att det inte gäller att ständigt oroa sig eller att älta saker och ting då man grundar eget, utan köra på och jobba hårt.


–Fokusera på det egna och tro på det du gör. Ägna inte alltför mycket tid åt att följa med vad dina konkurrenter gör. Var aktiv och utåtriktad!
 Också ett brett nätverk är väldigt viktigt för start-uppare.


– Att känna till folk är otroligt nyttigt. Till exempel då du vill anställa en ny arbetstagare är det en fördel och stor hjälp om du har kontakter.

Maria känner sig glad över att hennes företag i dag har sina utrymmen i Start up Maria, som är en typ av start up-kollektiv beläget i centrala Helsingfors. Här kan de verksamma lätt byta erfarenheter.

I framtiden vill Maria fortsätta inom företagarvärlden, förhoppningsvis växa större och kanske någon dag igen starta ett nytt företag.


– Jag har lärt mig jättemycket om att grunda eget under de senaste två åren. Det skall bli spännande att se vad framtiden för med sig.

Läs mer om de svenska programmen inom pedagogik »