Mirjam Kalland är professor i småbarnspedagogik

Mirjam Kalland är doktor i pedagogik, docent i musikpedagogik vid Sibelius-Akademin samt docent i socialt arbete och familjeforskning vid Helsingfors universitet. Dessutom är hon utbildad barnpsykoterapeut.

De senaste åren har Mirjam Kalland varit rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

– Jag ser mycket fram emot att få vara med och utveckla undervisningen och forskningen inom området småbarnspedagogik, säger hon.

I sin forskning har Kalland systematiskt intresserat sig kring frågor för hur man kan stöda barn från olika uppväxtmiljöer så att de utvecklas optimalt samt hur man kan bryta generationsöverskridande utsatthet i ett så tidigt skede som möjligt.

Kallands forskning fokuserar på olika risksituationer, såsom utsatta barn som blir omhändertagna.

– Om barn som omhändertas inom barnskyddet, vet vi att en majoritet faller utanför andra stadiets utbildning i Finland. 

Jag har undersökt bland annat omhändertagna barns bakgrund och mortalitet.

För närvarande forskar Kalland i hur man genom föräldrastöd kan påverka föräldraskap och barns utveckling och lindra effekterna av ogynsamma förhållanden under graviditeten och de första levnadsåren

– Vi vet också att det stöd barn får inom småbarnspedagogiken, är av stor betydelse för barnens fortsatta utveckling.

Mångfald och social rättvisa är tyngdpunkten för undervisningen och forskningen inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet.

Kalland är särskilt intresserad av hur man kan utveckla småbarnspedagogiken så att den effektivt uppmärksammar utsatta barns behov.

På lång sikt kan tidiga insatser minska risken för marginalisering.

Den teoretiska bakgrunden för Kallands forskning baserar sig på anknytningsteorin och mentaliseringen.
Av stor vikt är växelverkan mellan barn och pedagoger för att stöda barnens tillit och deras inlärning.

Mirjam Kalland är i synnerhet intresserad av inlärning i miljöer, som präglas av mångfald samt av barn med individuella stödbehov.

De andra nya professor är Minna Autio och Raili Hilden