Ledarskap och organisationen

Öppna universitetet är en enhet inom Helsingfors universitet som verkställer, utvecklar och koordinerar en allmänbildande universitetsutbildning. Utbildningen organiseras enligt principerna för den öppna universitetsundervisningen och som baserar sig på forskning.

Öppna universitetet har en styrelse som är utnämnd av rektorn. Styrelsens verksamhetsperiod är fyra år.  Medlemmar som representerar studerande väljs för en verksamhetsperiod på två år.

Öppna universitetets styrelse 2018-2022:

Ordförande

 • Prorektor Sari Lindblom
  Ersättare: Jaakko Kurhila

Medlemmar och ersättarer:

 • Prodekanus Hannu Toivonen, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
  Ersättare: Prodekanus Janna Pietikäinen, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
 • Prodekanus Anu Laine, pedagogiska fakulteten
  Ersättare: Universitetslektor Riitta Jyrhämä, pedagogiska fakulteten
 • Prodekanus Juhana Aunesluoma, statsvetenskapliga fakulteten
  Ersättare: Prodekanus Ullamaija Seppälä, statsvetenskapliga fakulteten
 • Prodekanus Sakari Melander, juridiska fakulteten
  Ersättare: Prodekanus Ulla Tuomarla, juridiska fakulteten
 • Utbildningspolitisk sakkunnig Annamaija Rajoo, SYL rf.
  Ersättare: Utbildningspolitisk sakkunnig Jani Kykkänen, SYL rf.
 • Universitetslektor Salli Hakala, Öppna universitet
  Ersättare: Universitetslektor Erja Rusanen, Öppna universitet
 • Utbildningsspecialist Irmeli Lemola, Öppna universitet
  Ersättare: Utbildningsspecialist, Öppna universitet
 • Studerande Emilia Noschis, Helsingfors universitet
  Ersättare: Studerande Juuso Lumilahti, Helsingfors universitet

Föredragande: Minna Herno, Öppna universitet 

Sekreterare: Servicekoordinator Jonna Nieminen, Universitetsservicen

Styrelsemötenas protokoll i Flamma [fi]