Ledarskap och organisationen

Öppna universitetet är en enhet inom Helsingfors universitet som verkställer, utvecklar och koordinerar en allmänbildande universitetsutbildning. Utbildningen organiseras enligt principerna för den öppna universitetsundervisningen och som baserar sig på forskning.

Öppna universitetet har en styrelse som är utnämnd av rektorn. Styrelsens verksamhetsperiod är fyra år.  Medlemmar som representerar studerande väljs för en verksamhetsperiod på två år.

Öppna universitetets styrelse 2018-2022:

Ordförande

 • Prorektor Sari Lindblom

Medlemmar

 • Prodekanus Hannu Toivonen, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Prodekanus Anu Laine, Pedagogiska fakulteten
 • Prodekanus Juhana Aunesluoma, Statsvetenskapliga fakulteten
 • Prodekanus Sakari Melander, Juridiska fakulteten
 • Utbildningspolitisk sakkunnig Tapio Heiskari, SYL rf.
 • Universitetslektor Salli Hakala, Öppna universitet
 • Utbildningsspecialist Minna Laitinen, Öppna universitet
 • Studerande Maria Loima, HYY 

Suppleanter

 • Utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta, Universitetsservicen
 • Prodekanus Janna Pietikäinen, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
 • Universitetslektor Riitta Jyrhämä, Pedagogiska fakulteten
 • Prorektor Ullamaija Seppälä, Statsvetenskapliga fakulteten
 • Prorektor Ulla Tuomarla, Humanistiska fakulteten 
 • Koordinator på samhällspåverkan Niina Jurva, SYL rf.
 • Universitetslektor Erja Rusanen, Öppna universitet
 • Utbildningsspecialist Irmeli Lemola, Öppna universitet
 • Studerande Juuso Mankonen, HYY

Föredragande

 • Direktör, Öppna universitetet (Minna Herno)

Sekreterare

 • Servicekoordinator Jonna Nieminen, Universitetsservicen

Styrelsemötenas protokoll i Flamma [fi]

FD Jaakko Kurhila har varit direktör för Öppna universitetet sedan våren 2015. Kurhila är speciellt intresserad av utvecklandet av undervisningen samt nya pedagogiska lösningar på nätet.

 - Öppna universitet vill öka på undervisning som erbjuds via nätet, eftersom vi måste beakta förändringar samhället och det sätt vi lär oss på. Att möta människor är ändå viktigt även i fortsättningen. Lösningar på nätet måste vara pedagogiskt grundade. Vi vill göra det möjligt med meningsfulla lärupplevelser på nätet.

Enligt Kurhila är Öppna universitetets huvudsyfte att öppna upp universitetet brett för samhället. Öppna universitetet stöder även universitets examensstuderande genom att erbjuda flexibla studiemöjligheter året runt.