Helsingfors universitet söker dekaner

Vi söker dekaner för att leda verksamheten i våra fakulteter från den 1 januari 2022 till den 31 december 2025. Som dekanus agerar du som en trendsättare - hjälper din enhet att göra djärva val, blomstra och arbeta för en bättre framtid. Du stödjer rektorn i universitetets ledning.

Kolla in de fakultetsspecifika annonserna och sök anställningarna via följande länkar.

Ansökningstiden löper ut den 11 april 2021.

Kom och leda framtiden med oss!
Med vetenskapens kraft – för världens bästa.

 

Läs mer om dekanus vardag på Helsingfors Universitet: Uni­ver­si­te­tet sö­ker tio nya de­ka­ner – så här har det aka­de­mis­ka le­dar­ska­pet änd­rats