Välkommen till inskriptionen för läsåret 2023–2024 vid Helsingfors universitet den 4 september 2023!

Helsingfors universitets rektor har glädjen att inbjuda universitetets studenter, personal och vänner till inskriptionen för läsåret 2023–2024 måndagen den 4 september med början klockan 12.15 i universitetets solennitetssal.

I programmet för inskriptionen ingår rektor Sari Lindbloms festtal samt hälsningar från personalens och studentkårens representanter. För musiken vid festligheterna står en stråkkvartett ur Helsingfors universitets studentorkester och Maija Kauhanen. Inskriptionen streamas även på universitetets Youtubekanal. Efter inskriptionen hålls en ekumenisk gudstjänst i Helsingfors domkyrka och en konfessionslös ceremoni i Nationalbibliotekets kupolsal med början klockan 13.30.

Efter festligheterna är publiken välkommen på kaffe och bakelse i foajéerna i huvudbyggnaden (2:a våningen) med början klockan 14.15. Samtidigt kan du självständigt bekanta dig med en del av de renoverade lokalerna i huvudbyggnaden. Skyltar till de öppna lokalerna finns i huvudbyggnadens entréhallar.

Varmt välkommen på Helsingfors universitets inskription för det nya läsåret!

Kl. 12.15, Helsingfors universitets solennitetssal (Unionsgatan 34/Alexandersgatan 5)

Procession
Processionsmusik: Sibelius: Andante Festivo
Helsingfors universitets studentorkesters stråkkvartett

Inskriptionstal
Rektor Sari Lindblom

Musik
Maija Kauhanen

Personalens och studentkårens hälsningar
Ordföranden för Personalen vid Helsingfors universitet HYHY ry Elisa Hyytiäinen och ordföranden för Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS Nea Hakala

Musik
Maija Kauhanen

Procession från salen till Domkyrkan och Nationalbiblioteket

Kl. 13.30
Ekumenisk gudstjänst i Helsingfors domkyrka (Unionsgatan 29)
Predikan: biskop Teemu Laajasalo

Kl. 13.30
Konfessionslös ceremoni i Kupolsalen på Nationalbiblioteket (Unionsgatan 36)
Tal: professor Kalle Juuti

Kl. 14.15
Kaffeservering i foajén på andra våningen i universitetets huvudbyggnad

Kl. 14–18 Öppningskarneval på Centrumcampus
Bekanta dig med programmet för Öppningskarnevalen på studentkårens webbplats

Klädkod: Klädkoden för dem som deltar i den akademiska processionen är mörk kostym och doktorshatt. Deltagarna i processionen iakttar anvisningarna för processioner. Klädkoden för separat inbjudna gäster och festpubliken är vardagsklädsel.