Välkommen på Helsingfors universitets inskription måndagen den 5 september kl. 12.15!

Helsingfors universitets rektor har glädjen att bjuda in universitets studenter, personal och vänner till inskriptionen för läsåret 2022–2023 måndagen den 5 september 2022.

I år äger inskriptionen rum i solennitetssalen med start kl. 12.15 (ingång från Unionsgatan 34 eller Alexandersgatan 5). Universitetets ledning och personal samlas kl. 11.55 utanför Christina-salen i huvudbyggnadens andra våning för den akademiska processionen (klädsel: mörk kostym och doktorshatt).

Festprogrammet består av rektor Sari Lindbloms inskriptionstal, överräckande av universitetets nycklar samt av personalens och studentkårens hälsningar som framförs av Jonna Kangas, vice ordförande för Helsingfors universitets lektorer HYL rf, och Aleksi Tujunen, styrelseordförande för Studentkåren vid Helsingfors universitet. För musiken står en kvartett ur Helsingfors universitets studentorkester och kören Ylioppilaskunnan laulajat. Under tillställningen uppträder också dans- och mimkonstnären Kati Lehtola (Auraco). Inskriptionen sänds också direkt på Helsingfors universitets YouTube-kanal

Efter inskriptionen hålls en ekumenisk gudstjänst i Helsingfors domkyrka (Unionsgatan 29) och en konfessionslös ceremoni i Nationalbibliotekets kupolsal (Unionsgatan 36). Predikan under inskriptionsgudstjänsten hålls av biskop Teemu Laajasalo och talet vid den konfessionslösa ceremonin av professor Elina Oinas. Den akademiska processionen till Domkyrkan och Nationalbiblioteket startar från universitetets huvudbyggnad efter inskriptionen.

Efter gudstjänsten och den konfessionslösa ceremonin är det kaffeservering på andra våningen i universitetets huvudbyggnad kl. 14.15.

Varmt välkommen på universitetets inskription!  

Program 5.9.2022

Klockan 11.55
Universitetets ledning och personal samlas kl. 11.55 utanför Christina-salen i huvudbyggnadens andra våning för den akademiska processionen (klädsel: mörk kostym och doktorshatt).
Processionsmusik: Sibelius: Andante Festivo, Helsingfors universitets studentorkester

PROGRAM
Klockan 12.15, Solennitetssalen

Överlåtning av Universitetets nycklar

INSKRIPTIONSTAL
Rektor Sari Lindblom

PERSONALENS OCH STUDENTKÅRENS HÄLSNING
Vice ordförande Jonna Kangas
Helsingfors universitets lektorer HYL rf
Styrelseordförande Aleksi Tujunen,
Studentkåren vid Helsingfors universitet

Kören Ylioppilaskunnan Laulajat

Dans- och mimkonstnär Kati Lehtola (Auraco)

Klädkod: mörk kostym eller vardagsklädsel (personal och gäster som inte deltar i processionen)

Cirka kl. 13.15
Den akademiska processionen till Domkyrkan och Nationalbiblioteket startar från universitetets huvudbyggnad efter inskriptionen.

Klockan 13.30
Ekumenisk gudstjänst i Domkyrkan (Unionsgatan 29)
Predikan: biskop Teemu Laajasalo

Klockan 13.30
Konfessionslös ceremoni i Nationalbiblioteket (Unionsgatan 36)
Tal: professor Elina Oinas
Musik: Duo Valo: Tia Svanberg, sång och Marja Nevankallio, kantele

Klockan 14.15
Efter gudstjänsten och den konfessionslösa ceremonin är det kaffeservering på andra våningen i universitetets huvudbyggnad kl. 14.15.

Öppningskarneval på Centrumcampus med start kl. 14
Under karnevalen får både nya och gamla studenter vid Helsingfors universitet bekanta sig med det stora utbudet av föreningar som är verksamma inom HUS. Läs mer om öppningskarnevalen på HUS webbplats.