Helsingfors universitet påbörjar speciallärarstudier på svenska

Pedagogiska fakulteten påbörjar behörighetsgivande speciallärarstudier (60 sp) på svenska i januari 2023.
Speciallärarstudier i pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten påbörjar behörighetsgivande speciallärarstudier (60 sp) på svenska. Syftet med studier för speciallärare är att ge yrkesmässiga färdigheter och formell behörighet för specialpedagogiska uppgifter, särskilt inom grund-, förskole- och nybörjarpedagogik. Studierna börjar i januari 2023.

Syftet är att utbilda experter med social och kommunikativ kompetens, mångsidig professionell kompetens och som besitter djup förståelse för specialpedagogikens karaktär i ett vidare sammanhang.

Under studierna ägnas särskild uppmärksamhet åt etiska frågor, studentens personliga utveckling och stöd i utvecklingen av yrkesidentitet. Att samordna teori och praktik, utveckla teoretiskt tänkande för att stödja undervisningen och nätverka med experter inom området är centrala mål för läsåret.

Under studietiden utvecklas studenten till en lärare som utforskar sitt arbete med förutsättningar för kontinuerlig professionell utveckling. Studenten utvecklar sin uppfattning om specialpedagogikens uppgift och omfattning i utbildning och fostran. Studenten utvecklar en uppskattning för specialpedagogikens roll i att främja mångfald och social rättvisa.

Antagningskriterier

Speciallärarstudier 60 studiepoäng organiseras som fristående eller valfria studier (examenstudenter). Studierna ger yrkesfärdigheter inom specialundervisning i enlighet med förordningen om universitetsexamina (794/2004, 19 §).

Till de fristående speciallärarstudierna på svenska antas högst tio (10) nya studerande.

De behörigheter som de fristående speciallärarstudierna ger, beror på tidigare avlagda examen och på de behörighetsgivande studier som ingår i tidigare examen eller som är genomfört vid sidan av examen, till exempel en behörig klasslärare får efter genomförda studier för speciallärare behörighet att arbeta både som specialklasslärare och som speciallärare på deltid.

Examensstuderande vid Helsingfors universitet kan genomföra speciallärarstudierna som valfria studier som en del av examen. Till speciallärarstudierna antas i denna ansökningsgrupp tio (10) studenter så att sex (6) platser reserveras för examensstuderande i studieinriktningen för klasslärare och fyra (4) för studenter i studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik.

Ansökningstiden är 28.9–14.10.2022. 

Ansökningsinstruktioner för fristående studier.