Nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området

Meddelande gällande resultaten i betygsantagningen och öppna universitetsleden 24.5.2023

Det har upptäckts ett fel i Utbildningsstyrelsens Studieinfo-system och på grund av det har det inte varit möjligt att formulera kallelser till lämplighetsprovet på basis av betygsantagning eller öppna universitetsleden. Du måste alltså delta i VAKAVA-provet utan information om resultaten i betygsantagningen och öppna universitetsleden. Vi beklagar felet.

Kallelserna till lämplighetsprov skickas till alla sökande per e-post senast den 7 juni 2023. (Tillagd 29.5.)

Nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området

Universiteten samarbetar kring de pedagogiska ansökningsmålens urvalsprocess. Med det nationella VAKAVA-urvalsprovet kan du söka till sökmålen inom det pedagogiska området i åtta universitet. Utöver det gemensamma urvalsprovet till lärarutbildningen ordnas även lärarlämplighetsprov. I det nationella samarbetet ingår Helsingfors universitet, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto och Åbo Akademi.

Läs mer om urvalsprov
Läs mer om ansökan