Nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området

Nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området

Universiteten samarbetar kring de pedagogiska ansökningsmålens urvalsprocess. Med det nationella VAKAVA-urvalsprovet kan du söka till sökmålen inom det pedagogiska området i åtta universitet. Utöver det gemensamma urvalsprovet till lärarutbildningen ordnas även lärarlämplighetsprov. I det nationella samarbetet ingår Helsingfors universitet, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto och Åbo Akademi.

Läs mer om urvalsprov
Läs mer om ansökan