Ground for growth

Baljväxtnätverk

Ground for Growth är ett nätverk bestående av livsmedelskedjans aktörer som tillsammans med forskare samarbetar för att öka produktionen och konsumtionen av baljväxter. Nätverket inriktar sig på baljväxter som går att odla i Finland: bondbönor, ärter, lupiner och i mindre utsträckning även soja.

 

Nya Legume Hub

Syftet med Legume Hub är att ge alla som är intresserade av att utveckla produktion och användning av baljväxter tillgång till validerad kunskap. Det är en plattform för att dela kunskap och framgångsrika metoder i alla värdekedjor, från växtförädling och odling till bearbetning och konsumtion.