Kommande och tidigare aktiviteter och material

Aktiviteter och material

 

NEW video on dehulling grain legumes for food use from University of Helsinki

 

New video on inoculating grain legumes from University of Helsinki

Tidigare aktiviteter

 

 

 

Beskrivning

Baljväxter har en stor potential att vara en del av lösningen till många miljö- och samhälleliga utmaningar. Än så länge har dess potential inte utnyttjats till fullo, delvis på grund av dagens moderna livsmedelssystem som är beroende av konstgödsel, billiga sädesslag och soja. Vi behöver ett nytt tänkesätt för att uppnå ett hållbarare livsmedelssystem där baljväxter spelar en viktig roll. 

Webbseminariet samlar experter från Tyskland, Danmark, Österrike och Finland för att berätta om baljväxternas nuvarande situation i Europa, uppbyggandet av värdekedjor och konsumtion. Under eftermiddagen ordnas en workshop med målet att diskutera med livsmedelssektorns aktörer om att utveckla baljväxtbaserade värdekedjor och tillsammans tänka ut nya lösningar till gemensamma problem. Kom med och dela dina idéer hur vi öka konsumtionen och produktionen av baljväxter i Finland.

Morgondagens anföranden är på engelska och eftermiddagens workshop går på finska. En kort presentation av talarna finns på den sista sidan. Webbseminariet spelas in och publiceras.

Webbseminariet och workshoppen ordnas i samarbete med fyra olika projekt: baljväxtnätverket Ground for Growth som är en del av Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems (Legumes Translated) -projektet, Palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää ja terveyttä -projektet (Leg4Life), Eating and energy use reconfigured -projektet (EE-TRANS) och Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa - koordineringsprojektet (VILLE).

Hur du deltar

Seminariet ordnas på nätet (fjärranslutning). Anslutningslänken skickas till alla deltagare per epost. Workshoppen inspelas men materialet förstörs efter att innehållet har transkriberats och anonymiserats.

Anmäl dig till webbseminariet och/eller workshopen

Anmäl ditt intresse att delta senast den 18.10. genom denna länk:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/106877/lomake.html

Kontakt:

Casimir Schauman, casimir.schauman (at) helsinki.fi +358 50 311 9291

 

 

Presentation of speakers

Anne-Maria Pajari is PI (Principal Investigator) and Adjunct Professor at the Department of Food and Nutrition, in the University of Helsinki. Her basic training is in nutritional physiology and cell biology and she has a long-standing research experience in studying the molecular mechanisms whereby plant-based foods and dietary fibres affect human health and prevent chronic diseases such as colorectal cancer and type 2 diabetes. Anne-Maria leads two research consortia focusing on legumes as a part of healthy and sustainable food system (Leg4Life and LEGUCOMF).

Karen Hamann is the CEO and Head of research at the Institute for Food Studies IFAU in Denmark. She holds a Masters’ Degree in Agriculture in Copenhagen and has more than 20 years of experience in applied research about global agro-food supply chains. The focus of Karen’s work is on markets, supply chains, innovation, and business development. She is a partner in the EU-funded project “Transition Paths to Sustainable Legume-based Systems in Europe - TRUE” where she is heading the research about food and feed supply chains and market development opportunities (www.true-project.eu).

Leopold Rittler is an agronomist with broad experience in managing natural resources. He is Head of Research and Innovation in Donau Soja and serves as Secretary to the Donau Soja Scientific Advisory Board. Donau Soja is a non-profit membership-based organisation headquartered in Vienna and founded in 2012. Its mission is to support its partners and members in progressing change to address social, environmental, and economic challenges in soya production and consumption in Europe.

Ulrich Quendt is coordinating a knowledge transfer network consisting of 60 conventional as well as organic farms growing field peas or field beans. This network (DemoNetErBo) aims to expand and enhance the cultivation as well as the sustainable use of field peas and field beans. It also focuses on improving the value gained by farmers when growing peas and beans. Special focus is therefore on the development and presentation of legume value chains for feed and food production spanning all levels from breeding to cultivation, processing until consumer use.

Picture by: Ground for Growth