Projekt

Ground för Growth är med i följande projekt:

Legumes Translated

Ground for Growth deltar i ett EU-finansierat projekt, Legumes Translated, med målet att förbättra, förädla och sprida både teoretisk och praktisk information om europeiska trindsädsgrödor genom nationella och internationella nätverk.

Ground for Growth interagerar med andra europeiska värdekedjor för livsmedel och deras nätverk.

·       Ground for Growth

·       German Pea and Bean Network

·       German Soybean Association

·       Swiss Lupin Network

·       Swiss Soy Network

·       Europe Soya Value Chain Development Group

 

Bättre med Bönor

Bättre med Bönor är kampanjen som uppmärksammar hur baljväxter kan hjälpa till att minska belastningen på miljön och klimatet från livsmedelsproduktionen och samtidigt främja människors hälsa. På sajten har vi även samlat en receptbank med många läckra recept på baljväxter. Tanken med receptbanken är att inspirera besökaren och visa på alla möjliga sätt som du kan använda baljväxter i din matlagning. Kampanjen är ett samarbete mellan Natur och Miljö, Ground for Growth och Finlands Svenska 4H.

https://www.naturochmiljo.fi/battre-med-bonor/