Gemenskap

Nätverket har en kärngrupp som består av forskare inom agronomi, biologisk kväve fixering, förädling, livsmedelsteknologi, hållbara matsystem och samhällsvetenskap. Gruppen har i uppgift att föra samman de olika aktörerna och organisera evenemang för nätverket.