Vår ambition

Vi behöver en genuin växelverkan mellan aktörer från relevanta värdekedjor för att kunna utveckla framtidens odlingssystem med baljväxter.

Ground för Growth har grundats för att underlätta dialogen mellan aktörer inom jordbruks- och livsmedelssektorn som tillsammans identifierar utmaningar och möjligheter för att producera och konsumera mera baljväxter. Målet är att ge stöd till jordbruket och matindustrin genom att skapa kunskap tillsammans. Vi vill också stödja kampanjer och företag som främjar baljväxter i Finland.