Utbildningens pris

Specialistpsykologutbildningen är en avgiftsbelagd specialiseringsutbildning (SrF 2009/1082 2 §). Priset på en utbildning på 70 poäng är 8 400 euro (120 euro per studiepoäng). Summan kan betalas i 1, 3 eller 6 omgångar. Även arbetsgivaren kan delta i utbildningskostnaderna.