Specialistpsykologutbildning inom neuropsykologi

Specialistpsykologutbildningen inom neuropsykologi (70 sp) är en specialiseringsutbildning som genomförs på universitetsnivå efter magisterexamen. Helsingfors universitet ansvarar nationellt för utbildningen och den ordnas i samarbete med universitetsnätverket Psykonet.

Utbildningen är treårig och genomförs vid sidan om arbetet. Den riktar sig till psykologer som vill utbilda sig till neuropsykologer som arbetar med barn, ungdomar eller vuxna.  För att kunna utexamineras som specialistpsykolog inom neuropsykologi ska deltagaren ha genomfört det treåriga utbildningsprogrammet vid universitetet och ha sammanlagt fyra års praktisk arbetserfarenhet (tre år inom neuropsykologi) med tillhörande yrkesmässig arbetshandledning. En person som genomfört specialistpsykologutbildningen inom neuropsykologi kan arbeta inom krävande specialistuppgifter inom klinisk neuropsykologi i sin arbetsgemenskap och i samhället överlag. Under utbildningen utvecklar deltagaren sin vetenskapliga yrkeskompetens inom klinisk neuropsykologi och närliggande områden och tillämpar neuropsykologisk kunskap i olika miljöer.

Målet är att utbilda specialister som kan tillämpa forskningsbaserad kunskap, men också analysera, utvärdera och utveckla yrkesmässig praxis inom klinisk neuropsykologi.

Nästa antagning sker vårterminen 2025

Sammanlagt 134 personer lämnade in en ansökan till specialistutbildningen i neuropsykologi under studentantagningen våren 2022. Sammanlagt 51 nya studenter påbörjade den treåriga utbildningen (2022–2025).

Information om antagningen år 2025 publiceras på hösten 2024.

Information om antagningen år 2022 finns på sidan ”Koulutukseen hakeminen” (på finska).

Information om utbildningen