Vem är utbildningen avsedd för?

Specialistpsykologutbildningen inom neuropsykologi riktar sig till dig som har en magisterexamen i psykologi eller motsvarande examen (legitimering i Finland av Valvira) och som vill arbeta med klinisk neuropsykologi inom specialistsjukvården, primärvården eller den privata sektorn.

Utbildningen ger färdigheter för arbete med barn, ungdomar och vuxna vid enheter som erbjuder tjänster inom neurologi, neuropsykiatri eller andra neuropsykologiska tjänster.

Det viktigaste arbetsfältet inom klinisk neuropsykologi omfattar undersökning och rehabilitering av psykologiska konsekvenser av sjukdomar och skador i det centrala nervsystemet samt av utvecklingsstörningar och inlärningssvårigheter, och därutöver ledning och rådgivning för nätverk. Målet med utbildningen är att du kan arbeta med krävande expertuppgifter inom neuropsykologi i din arbetsgemenskap och på olika nivåer inom hälso- och sjukvården och i samhället. Utbildningen ger dig förutsättningar att tillämpa och även att analysera, utvärdera och utveckla yrkesmässig praxis inom klinisk neuropsykologi utifrån vetenskapliga belägg.

Utbildningen ger behörighet att arbeta med krävande expertuppgifter inom neuropsykologi enligt universitetslagen (1172/2014) § 7c och förordningen om specialiseringsutbildningar (1439/2014). Med hänvisning till specialistpsykologutbildningen inom neuropsykologi kan du redan under utbildningen ansöka om rätt att producera neuropsykologiska rehabiliteringstjänster som stöds av Fpa. Utbildningen räknas också till godo i doktorsutbildningen vid universitet.