Ansökan till utbildningen

Specialistpsykologutbildningen inom neuropsykologi riktar sig till dig som har en magisterexamen i psykologi eller motsvarande examen (legitimering i Finland av Valvira) och som vill arbeta som neuropsykolog såväl med barn som vuxna.

Specialistpsykologutbildningen inom neuropsykologi riktar sig till dig som har en magisterexamen i psykologi eller motsvarande examen (legitimering i Finland av Valvira) och som vill arbeta som neuropsykolog såväl med barn som vuxna.

2022 års ansökningsperiod är avslutad. Nästa antagning sker under vårterminen 2025. Information om antagning år 2025 publiceras på hösten 2024.

Se de finskspråkiga webbsidorna för en mer detaljerad beskrivning av 2022 studentantagning.