Anvisningar för tiden efter examinering

Ansök om legitimering hos Valvira direkt efter att du tagit examen. Detta ger dig möjlighet att

  1. söka dig till yrkesinriktad påbyggnadsutbildning som påbyggnadsstuderande
  2. arbeta som legitimerad läkare som avlagt ML-examen.

Endast tjänstgöring som genomförts efter legitimeringen kan godkännas i en yrkesinriktad påbyggnadsutbildning.

Den yrkesinriktade påbyggnadsutbildningen omfattar två separata utbildningar, särskild allmänläkarutbildning och s.k. specialistläkarutbildning. Särskild allmänläkarutbildning är en utbildning som ger EU-behörighet, vilket krävs för att kunna vara verksam som allmänläkare inom EU-området. Delar i den särskilda allmänläkarutbildningen kan tillgodoräknas i specialistläkarutbildningen och tvärtom. Tjänstgöring kan också tillgodoräknas i båda retroaktivt om den bara har genomförts efter legitimering som beviljats av Valvira.

Kontrollera påbyggnadsutbildningens krav på tjänstgöring och notera skillnaderna. Till exempel i fråga om tjänstgöring vid en hälsovårdscentral kan tjänstgöring genom s.k. förmedlingsfirmor inte godkännas. Inom specialistläkarutbildningen kan fullgjord tjänstgöring vid en hälsovårdscentral genom förmedlingsfirmor godkännas om den handledande utbildaren är anställd hos en kommun eller samkommun (hälsovårdscentraler som lagts ut helt och hållet kan inte godkännas).

Fördelar med status som påbyggnadsstuderande:

  • arbetsgivare anställer gärna påbyggnadsstuderande eftersom de kan få en utbildningspeng, s.k. specialstatsandel.
  • du får en e-postadress och ett användarnamn av universitetet (kräver inte medlemskap i studentkåren)