Professor Mikael Knip belönades med J.W. Runebergs pris

Professor, forskningschef Mikael Knip har belönats med J.W. Runebergs pris för sin banbrytande forskning om hur typ 1 diabetes uppstår.

Finlands äldsta läkarförening, Finska Läkaresällskapet delar vartannat år ut J. W. Runebergs priset åt en framgångsrik forskare. Professor Mikael Knip har i år utsetts till mottagare av J.W. Runebergs pris för sin banbrytande forskning om betydelsen av immunsystemet, tarmmikrobiotan och omgivningsfaktorer, som enterovirus och dietära faktorer, i utvecklingen av typ 1 diabetes.

Professor Knip har utfört ett betydande livsverk för att identifiera faktorer, som påverkar uppkomsten av typ 1 diabetes och för att utreda hur sjukdomen kunde förebyggas. Knip arbetar nu som forskningschef vid Forskningsprogramenheten, Medicinska fakulteten, Helsingfors universitet, tillsammans med sin PEDIA-forskargrupp i ett vetenskapligt forskningslaboratorium. Han har ett vidsträckt internationellt samarbetsnätverk och hans forskargrupp har erfarenhet av omfattande internationella forskningsprojekt.

Forskargruppens aktuella forskningsrön berör förändringar i incidensen för typ 1 diabetes bland finländska barn.

– Vi har nyligen observerat att incidensen har stigit med ca 16 procent under de 18 första månaderna av COVID-19 pandemin, berättar Knip.

–  Som bäst håller vi på med att utvärdera vilka faktorer som bidragit till ökningen och om ökningen fortfarande fortsätter.  

Mikael Knip blev student från Vasa svenska lyceum år 1969. Han avlade medicine-licentiatexamen vid Uleåborgs universitet år 1976 och doktorerade vid samma universitet 1983. Knip är barnläkare och specialist i barnendokrinologi. Han fungerade som professor i pediatrik vid Helsingfors universitet 2000-2018 och samtidigt som överläkare på deltid på HUCS’ barnklinik. Knip har publicerat mer än 750 vetenskapliga artiklar. År 2017 erhöll han Matti Äyräpää -priset av Finska Läkarföreningen Duodecim.

J.W. Runebergs pris är en finländsk medicinsk hedersbetygelse, som utdelats sedan 1960. Johan Wilhelm Runeberg, nationalskaldens tredje son, var kirurg och professor i inre medicin vid Helsingfors universitet. År 1902 donerade han medel för priset, som bär hans namn.