Professor Johanna Arola har valts till Dekanus för Medicinska fakulteten

Medicinska fakultetens fakultetsråd har vid sitt möte den 21 november 2023 utsett professor i molekylär patologi Johanna Arola till dekanus för Medicinska fakulteten för fem år, 1.1.2024-31.12.2028.

Tjänsten som dekanus blev vakant efter att den tidigare dekanus Anne Remes valdes till prorektor vid Helsingfors universitetet från den 1 augusti 2023.

Arola är utexaminerad från Helsingfors universitet och har en lång karriär som lärare och forskare vid Medicinska fakulteten och som patolog vid HUS Diagnostikcentrum. Arola har även arbetat som chefredaktör för Aikakauskirja Duodecim och har byggd upp det finska biobanksfältet.

Arola var prodekan med ansvar för forskningsadministration från den 1 april 2023 och tog över dekanens uppdrag från den 1 augusti 2023 under dekanens rekryteringsprocess.