Nordiska Medicinpriset till professor Heikki Joensuu

Professor Heikki Joensuu har belönats med Nordiska Medicinpriset 2016 för framstående vetenskapliga insatser inom bröstcancerforskningen. Det Nordiska Medicinpriset ges i år till fyra forskare.

Prissumman på en miljon svenska kronor ges årligen till en eller flera forskare för särskilt framstående vetenskapliga insatser inom områden som har stor betydelse för människors hälsa.

I år ges priset till fyra forskare. Professor Heikki Joensuu vid Helsingfors universitet och professor Lisa Rydén vid Lunds universitet belönas för sina insatser inom bröstcancerforskning. Professor Henrik Grönberg vid Karolinska institutet och Jonas Hugosson vid Göteborgs universitet belönas för forskning om prostatacancer.

Styrelsen berömmer i sin prismotivering Heikki Joensuu för hans omfattande studier rörande utvärdering av nya läkemedel för behandling av bröstcancer. Joensuus forskning har haft stor betydelse för utvecklingen av nya behandlingsmöjligheter vid bröstcancer.

Nordiska Medicinpriset är ett av Nordens största medicinpriser. Priset utdelas årligen av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbete med försäkringsbolaget Folksam.