Medicinska fakultetens nya webbsidor har publicerats

Medicinska fakultetens nya webbsidor har publicerats på adressen https://www.helsinki.fi/sv/medicinska-fakulteten.

En del av materialet finns nu i Flamma https://flamma.helsinki.fi/sv/HY300404
De gamla webbsidorna är fortfarande tillgängliga på www.med.helsinki.fi/svenska.