Medicinska fakultetens årsdag är onsdag den 25 januari 2023

Man firas årsdagen i januari 2023!

Du är varmt välkommen till medicinska fakultetens årsdag onsdagen den 25 januari 2023. Fakultetens årsdag samlar ihop dess anställda, studenter, alumner och partners. 

Under dagen får vi höra de senaste nyheterna från fakulteten och ta del av den unga forskargenerationens senaste forskning.

Obs. tillställningens språk är mest finska och engelska.

Anmälningen

Ändringar i programmet är möjliga.

De unga forskarnas morgon kl. 8.30-10.00

Katri Korpela, Universitetsforskare

Anniina Färkkilä, MD PhD, Adjunct Professor in Translational Gynecologic Oncology

Christian Hakulinen, Universitetsforskare

Sofia Holmqvist-Jämsén, Akademielektor i logopedi, FD, talterapeut (på svenska)

Hanna Lähteenmäki, Munhygienist (YH), klinisk expert, filosofie doktor (munhälsovetenskap)

Emmi Helle, MD, PhD, MSc. (Econ) - videohälsningar

Forskarna kommer att presentera sig själva och berätta om sin forskning vid Terkko Health Hub. Du är varmt inbjuden att lyssna på dem och njuta av morgonkaffe. 

Eftermiddagsevenemang kl. 14-16

Välkommen, prodekanus Kari Reijula

Tal av dekanus, dekanus Anne Remes

Aktuella teman inom social och samhällelig välfärd - en diskussion om gemensam hälsa. Diskussion med professor Anna Keski-Rahkonen, Merimaija Kasanen, ordförande för studenternas välfärdsgrupp och Kari Reijula, professor i företagshälsovård, prodekanus.

En presentation av språkverkstaden som ett exempel på socialt ansvar och tvärvetenskapligt samarbete. Presenterad av Katriina Eronen, klinisk lärare i vårdvetenskap i HUS, Hjärt- och lungcentrum och Johanna Komppa, äldre Universitetslektor i finska språket, forskare.

Fakulteten uppvaktar de professorer som gått i pension 2022

Årets Alumn 2023

Avslutning, prodekanus Kari Reijula

 

En stund tillsammans. Musik och förfriskningar 16-18