Lefoulon-Delalande-priset till Kari Alitalo

Akademiprofessor, akademiker Kari Alitalo från Helsingfors universitet och Wihuri forskningsinstitut är medmottagare av Lefoulon-Delalande-stiftelsen för Institut de France vetenskapliga storpris 2023. Den andra pristagaren är professor Susan E. Quaggin från Feinberg School of Medicine, Northwestern University.

Det stora vetenskapliga priset delas ut årligen till forskare som har gjort betydande bidrag till kardiovaskulär fysiologi, biologi eller medicin. Priset är 600 000 euro och delas lika mellan de två pristagarna.

Professor Kari Alitalo är en av Finlands 13 vetenskapsakademiker, forskningsdirektör vid Helsingfors universitet och direktör för Wihuri forskningsinstitutet vid Biomedicum Helsingfors. Hans huvudsakliga forskningsintressen omfattar det kardiovaskulära systemet som består av blod- och lymfkärl. Han är internationellt erkänd för sin upptäckt av flera tillväxtfaktorer och receptorer som är viktiga för den kardiovaskulära utvecklingen och som är involverade i patogenesen för flera mänskliga sjukdomar.

Hans viktigaste resultat var upptäckten och den funktionella karakteriseringen av lymfhangiogena tillväxtfaktorer och receptorer för tillväxtfaktorer, karakteriseringen av deras funktion i den normala utvecklingen av det lymfatiska kärlsystemet, hur genetiska skador leder till vävnadssvullnad hos lymfödemspatienter och hur dessa faktorer skulle kunna användas för att behandla sekundärt lymfödem. Han upptäckte dessutom ett omfattande (duralt) lymfkärlsnätverk runt hjärnan som transporterar proteinrik vätska ut ur det centrala nervsystemet och som nu studeras intensivt vid olika hjärnsjukdomar.

Beviljat projekt

Upptäckten av ett lymfsystem i hjärnan rankades bland de tio viktigaste vetenskapliga framstegen under 2015 av tidskrifterna Nature Medicine och Science. De verktyg som dr Alitalo utvecklat för manipulation av lymfkärlens funktioner har möjliggjort studier av lymfkärlens betydelse i olika organ och i patogenesen för många sjukdomar. Lymfatiska kärl är särskilt viktiga för vävnadernas vätskehomeostas, utvecklingen av immunsvar, upptag och transport av kostfetter från tarmen, och ett kärl med lymfatiska linjer reglerar vätsketrycket i ögat.

De tillväxtfaktorer som isolerats av Alitalos forskargrupp ger en möjlighet att utveckla nya lymfkärl för att ersätta skadade kärl med hjälp av genterapeutiska metoder. Till exempel har en tillväxtfaktor som Alitalo och hans medarbetare upptäckt visat sig vara säker i en klinisk prövning som syftar till att reparera lymfkärl hos lymfödemspatienter. En annan tillväxtfaktorfunktion som hans team har karakteriserat i prekliniska studier gör det möjligt för forskare att utvidga kranskärlsnätverket i hjärtat, vilket tyder på att denna faktor så småningom skulle kunna användas för att lindra ischemi i hjärtat hos patienter. Gruppens resultat kommer således sannolikt att få tillämpningar inom terapeutisk behandling av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och ögonsjukdomar.

Professori Alitalo tackar ödmjukt Lefoulon-Delalande-Institut de France-stiftelsen och dess vetenskapliga jury för detta prestigefyllda pris, samt alla hans medarbetare och finansiärer för deras värdefulla bidrag (Finlands Academi, Jenny och Antti Wihuri stiftelse, Europeiska forskningsrådet, Sigrid Jusélius stiftelse, Cancerstiftelsen, Novo Nordisk stiftelse, Jane och Aatos Erkkos stiftelse, HiLIFE Helsinki Institute of Life Sciences, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Södra Finlands regionala cancercentrum FICAN South och Finlands Hjärnfond) för deras värdefulla bidrag.