Kimmo Porkka blir professor i individanpassad cancermedicin

Helsingfors universitet har utsett professor Kimmo Porkka till professor i individanpassad cancermedicin. Professuren är den första i Finland inom individanpassad cancermedicin och den har grundats i anslutning till Helsingfors universitet och Helsingfors universitetssjukhus HUS.

Professuren är permanent och dess fem första år finansieras genom en donation från de tre läkemedelsföretagen Bayer, Novartis och Roche. 

Under sin karriär har Porkka länge forskat i riktad läkemedelsbehandling av leukemier, under de senaste åren särskilt i individualiserad vård av akut leukemi och främjandet av den som en del av patientens sjukhusvård. Dessutom har Porkka medverkat i utvecklingen av läkemedelsbehandling för blodsjukdomar både i den prekliniska och kliniska fasen.

– Individualiseringen av cancerbehandling, det vill säga beaktandet av särdragen hos varje patients sjukdom, står i fokus när målet är att bota allt fler patienter med hjälp av riktade och säkra behandlingar. Det kräver dock omfattande integration mellan olika informationskällor och ett gott samspel mellan olika aktörer, samt även nätverkande på bred front både nationellt och internationellt. Nu ger professuren som grundats i anslutning till Helsingfors universitet och Helsingfors universitetssjukhus HUS en ny slags möjlighet att fokusera på det praktiska genomförandet av individualiserad behandling i Finland. Jag tar mig an utmaningen och känner mig både entusiastisk och ödmjuk, säger Kimmo Porkka.

– Jag tackar Bayer, Novartis och Roche för denna donation och för ett gott samarbete. Fakulteten ansluter en betydande forskningsfinansiering som anknyter till iCAN-flaggskeppet till professuren, så jag tror att den här donationen och helheten kommer att leda till stor framgång i fråga om cancerforskning och cancerbehandling, kommenterar dekanus Anne Remes

Till professorsuppdraget hör också en bitjänst som överläkare vid HUS Cancercentrum.

”Professor Kimmo Porkka har som pionjär i Finland deltagit i att bygga upp ett samarbete mellan kliniska forskare som behandlar patienter och nätverket för grundforskning och translationell forskning för individanpassad cancerbehandling. I och med den nya professuren påskyndas tillämpningen av forskningsresultat i patientvården”, konstaterar Johanna Mattson som är direktör för Cancercentrum vid HUS.

De internationella finansiärerna tror på Finland som föregångare

Professuren finansieras under de fem första åren genom en donation från läkemedelsbolagen Bayer, Novartis och Roche. Alla tre bolag arbetar internationellt med cancersjukdomar och vill göra det möjligt att utveckla och genomföra individanpassad cancerbehandling i Finland.

Ur finansiärernas synvinkel är Finland en utmärkt miljö för att främja forskning och vårdpraxis inom individanpassad cancerbehandling. Ett högklassigt akademiskt forskningsfält, hälsovårdens positiva inställning till forskning och innovationer samt tillgång till hälsodata utgör en unik referensram för verksamheten.

Det är fint att forskningen i individanpassad cancerbehandling i och med professuren utvecklas i Finland, så att allt fler finländska patienter kan få nytta av möjligheterna inom individanpassad diagnostik och läkemedelsbehandling. Önskan är också att intresset för internationella forskningsinvesteringar ska växa och att till exempel antalet kliniska studier ska öka.

Lisätietoja