Forskningen i munhälsa och odontologi vid Helsingfors universitet av världstoppklass

Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar vid Helsingfors universitets medicinska fakultet gör helt tydligt mycket på rätt sätt: odontologin ligger på 21:a plats i Shanghailistans rankning av vetenskapsområden.

I årets Shanghairankning av vetenskapsområden placerade sig Helsingfors universitets ’oral sciences and dentistry’ på 21:a plats, vilket är ett fantastiskt resultat. Ämnet har avancerat snabbt på rankning-listan: i fjol låg det på plats 37 och året före det på plats 46.

Vad är det som pågår på avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar, när resultaten är av denna kaliber?

– Vi har flera forskningsgrupper som arbetar med ytterst högklassig forskning och undersöker mycket aktuella teman som är av globalt intresse. Vi gör genomslagskraftig forskning om bl.a. tand- och munsjukdomars koppling till allmänna sjukdomar. Det är för tillfället ett hett forskningstema runt om i världen.  Andra starka forskningsområden är muncancer, vävnadsnybildning samt huvudets och ansiktets utvecklingsbiologi, säger professor Leo Tjäderhane, chefen för avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar.

Forskningsgruppernas högklassiga publikationer ger höga citeringspoäng, vilket inverkar på placeringen i rankningen.

– Forskningen vid vår avdelning har också resulterat i ett flertal patent, påpekar Tjäderhane.

Gemenskapen och atmosfären inverkar också, säger universitetslektor Terhi Karaharju-Suvanto, ledaren för utbildningsprogrammet i odontologi.

Vi har en liten enhet med stark sammanhållning och nära samarbete. Visst förekommer det oenigheter liksom i alla arbetsgemenskaper, men vi drar åt samma håll.

Alltför stora enheter är inte idealiska med tanke på forskningen, säger Tjäderhane.

– Det finns det bevis för internationellt. När en forskningsenhet växer sig för stor börjar den likna en välutrustad fabrik: den producerar data effektivt, men genererar inte längre några innovationer.

Tjäderhane och Karaharju-Suvanto understryker också att samarbetet med HUS är av stor betydelse.

– Vi har stark klinisk forskning vid sidan av grundforskningen.

Färska forskningsrön aktualiserar undervisningen

Den aktiva forskningsverksamheten avspeglas också i undervisningen. 

– De tandläkare som utexamineras hos oss måste självklart behärska tandläkarens praktiska arbete – vi utbildar dem ju för ett yrke. Men det är också viktigt att vi tar upp nya forskningsrön både från våra egna och internationella forskningsgrupper, säger Karaharju-Suvanto.

Forskningens betydelse syns framför allt i studiernas slutskede, då vi i undervisningen understryker sambandet mellan munhälsa och allmän hälsa.

– Vi instruerar våra studenter att beakta patienternas hälsa som helhet. Vi ordnar bland annat en särskild case-kurs som börjar på våren, där vi behandlar patientfall från ett helhetsperspektiv. Det förbereder också studenterna på att de i framtiden allt oftare kommer att behandla ålderstigna patienter med dålig hälsa. 

Studenterna blir ofta nyfikna på forskarkarriären då det finns framgångsrika forskningsgrupper inom deras enhet.

– En allt större del av våra studenter deltar aktivt i forskningen inom enheten och allt fler påbörjar en doktorsavhandling. Påbyggnadsstudiernas popularitet påverkas förstås också av sysselsättningssituationen. En doktorsexamen är en merit med tanke på karriären, säger Tjäderhane.

Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar på nätet

Global Ranking of Academic Subjects 2019