Betydande stipendium för forskning om osteoporos hos barn

The Novo Nordisk Foundation has awarded a five-year grant of DKK 10 million (approximately €1.3 million) to a research project headed by Professor Outi Mäkitie, investigating childhood-onset osteoporosis and its genetic causes.

Novo Nordisk Fonden har beviljat ett stipendium på 10 miljoner DKK (cirka 1,3 miljoner euro) under fem års tid till ett forskningsprojekt som genomförs av professor Outi Mäkities forskningsgrupp. Projektet berör osteoporos som börjar i barndomen och de genetiska faktorerna bakom den.

​Professor Mäkities forskningsgrupp har redan i flera år utrett faktorer som orsakar benskörhet. I barndomen kan kroniska sjukdomar och behandling av dem öka risken för osteoporos. Utöver yttre faktorer har också genetiska faktorer en betydande roll.

Syftet med projektet som stöds av Novo Nordisk Fonden är att identifiera nya gener som påverkar benmetabolismen genom att undersöka barn, familjer och släkter där osteoporos eller en högre benägenhet för benbrott förekommer i tidig ålder.  Att identifiera de genetiska faktorerna som leder till sjukdom möjliggör tidig diagnostik, effektivt förebyggande och utveckling av nya behandlingar.

Novo Nordisk Fondens Advanced Grant-stipendium är ämnat för att stödja nordiska forskare i världsklass vars forskning berör endokrinologi och metabolism. Stipendiaterna väljs av Novo Nordisk Fondens kommitté utgående från ansökningar. Förutsättningarna för att beviljas stöd är att forskningsprojektet ska vara vetenskapligt högklassigt, att forskningen ska vara nytänkande och att huvudsökanden ska ha betydande sakkunskap på internationell nivå.

Professor Mäkitie är Sigrid Jusélius-professor i barnendokrinologi och forskar för tillfället i ett år vid Imagine-institutet och sjukhuset Necker-Enfants Malades i Paris. Till forskningsgruppen hör för närvarande sju doktorander, flera forskare på post doc- och seniornivå, forskningsskötare och laboratoriepersonal. Mäkities forskningsgrupp kommer årligen att få två miljoner danska kronor under fem års tid.