Årets alumn Leena Niemistö: ”Studenternas välbefinnande och en högklassig undervisning måste tryggas”

Årets alumn 2023 vid Medicinska fakulteten, påverkaren inom hälsovårdsbranschen Leena Niemistö, uppmuntrar universitetet till att ta hand om studenternas välbefinnande och se till att en hög nivå på den kliniska undervisningen bibehålls.

Årets alumn 2023 vid Helsingfors universitets Medicinska fakultet, Leena Niemistö, har haft en imponerande karriär. Hon är specialistläkare i fysiatri, medicine doktor, styrelseproffs och kulturpåverkare. Hon har lett läkarcentralen Dextra och Pihlajalinna och är ängelinvesterare i flera tillväxtföretag. Men vad anser hon att framgång är?

– Var och en ser individuellt på framgång. För mig är framgång framför allt en balans mellan familj, arbete och vänner. Jag anser att jag är framgångsrik när jag når uppställda mål, har mod att gå min egen väg och när jag kan ge av mig själv till andra. Framgång har alltid sitt upphov i samarbete och för att ha framgång krävs även en rejäl dos tur, berättar Niemistö.

Alumn med ett känslomässigt band till universitetet

Leena Niemistö inledde sina studier vid Helsingfors universitets medicinska fakultet 1983. Detta innebar en flytt till Helsingfors för studenten från Raumo.

– Att få börja studera medicin vid Helsingfors universitet var min dröm och mitt mål när jag var ung. Universitetet gav mig omfattande färdigheter för arbetslivet och en tro på min egen förmåga. Jag fick också vänner och kollegor för livet. Universitetet gav mig också kunskap om att söka och tolka information, vilket är mycket viktigt i dessa tider av desinformation.

Niemistö är nu för sjätte året verksam i Alumnföreningens delegation som hon nyligen var ordförande för i tre års tid.

– Jag är oerhört stolt över att vara alumn vid Helsingfors universitet och dess medicinska fakultet. Mina år inom alumnverksamheten har utvidgat mina nätverk i riktning mot andra fakulteters alumner och fördjupat min kännedom om Helsingfors universitet som en helhet. Också mitt känslomässiga band till Helsingfors universitet har blivit starkare. Jag rekommenderar definitivt att gå med i alumnverksamheten!

Vi måste identifiera dem som behöver hjälp

Hur ser framtiden ut för läkarutbildningen vid Helsingfors universitet sett med ögonen hos ett gediget proffs inom hälsovårdsbranschen?

– Jag tror att framtiden är ljus men jag är förstås bekymrad över om finansieringen räcker till för en högklassig utbildning.  Praktiska färdigheter hos läkare och klinisk undervisning kommer att behövas också i framtiden och de utgör kärnan i läkarstudierna, säger Niemistö.

Även den psykiska hälsan hos unga studenter gör Niemistö fundersam.

– Vi måste trygga våra studenters psykiska, fysiska och sociala välbefinnande för att de ska klara sig och vara framgångsrika såväl i arbetslivet som i privatlivet. Detta kräver att både universitetet och SHVS genomför interventioner av olika slag. Vi måste till exempel ha verktyg för att kunna fånga upp de studenter som behöver stöd.

Årets alumner vid Medicinska fakulteten
 • Leena Niemistö 2023
 • Juha Tuominen 2022
 • Jouko Lönnqvist 2020
 • Marjukka Mäkelä 2019
 • Anu Kantele 2018
 • Päivi Hietanen 2017
 • Anu Wartiovaara 2016
 • Jukka Meurman 2015
 • Tari Haahtela 2014
 • Sirpa Asko-Seljavaara 2013
 • Heikki Peltola 2012
 • Krister Höckerstedt 2011
 • Arkiater Risto Pelkonen har utsetts till hedersalumn 29.10.2011