Årets alumn 2020 vid Medicinska fakulteten är professor emeritus i psykiatri Jouko Lönnqvist

Jouko Lönnqvist är specialistläkare och professor i psykiatri. Han arbetar fortfarande som konsult i organisations- och ledarskapsutveckling och som professor emeritus vid Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd THL.

Årets Alumn 2020 vid Medicinska fakulteten är professor emeritus i psykiatri Jouko Lönnqvist. Utmärkelsen offentliggjordes på fakultetens årsdag den 29 januari 2020.

Medicinska fakulteten har utdelat utmärkelsen Årets alumn sedan 2011. Förslagen till pristagare kunde vara en alumn vid Helsingfors universitet som gjort ett betydande samhälleligt arbete och på så sätt utvecklat samhällssamverkan inom Medicinska fakultetens specialiteter.

Årets Alumn 2020 vid Medicinska fakulteten är professor Jouko Lönnqvist, specialistläkare i psykiatri. Han arbetar fortfarande som professor emeritus vid Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd THL. Lönnqvist har dessutom arbetat i nästan 40 år som konsult i organisations- och ledarskapsutveckling och han samarbetar fortfarande med ledningsgrupper i företag.

Jouko Lönnqvists första kontakt med Medicinska fakulteten skedde 1962 när han påbörjade sina studier i medicin. Under sin långa karriär var han bl.a. handledare för 40 doktorsavhandlingar och opponent nästan 20 gånger. Lönnqvists reaktion visar att vi lyckats överraska till och med en erfaren samhällspåverkare.

- Jag blev uppriktigt överraskad och glad över nyheten. Jag har många gånger själv haft äran att överraska någon annan med en liknande nyhet, så jag vet hur det känns. Jag inser att min roll är att tjäna andra. När jag tänker på saken ur ett personligt perspektiv, anser jag det vara viktigt att fokusera på framtiden och kontinuiteten.

Årets alumn 2020 vid Medicinska fakulteten Jouko Lönnqvist understryker att det är viktigt att fakulteten kan identifiera dagens studenters behov, liksom också framtida utmaningar. Samarbetet med Årets alumn och med hela alumnnätverket kan utgöra ett viktigt stöd för fakulteten, medan fakultetens egna riktlinjer och djärva profilering skapar en grund för samarbetet.

MÅNGSIDIG SAMVERKAN MED SAMHÄLLET I FOKUS

Jouko Lönnqvists intresse för hur människor klarar sig i arbetslivet är ett tema som genomsyrar hans mångsidiga karriär. Under hela sin karriär har han undersökt svåra psykiska störningar hos finländarna, exempelvis depression, självmord och schizofreni. År 2011 fick Lönnqvist utmärkelsen Nordiska folkhälsopriset, som gavs på grundval av banbrytande forskning om orsaker till, förekomst av och förebyggande av psykiska störningar. I motiveringarna för utmärkelsen konstaterades att psykiska sjukdomar är en av de största folkhälsoriskerna. Forskningsområdet är också framträdande i den aktuella samhällsdebatten, vilket visar att professor emeritus Jouko Lönnqvists arbete fortfarande fokuserar på ytterst viktiga frågor.

Lönnqvists karriär har beskrivits som exceptionellt betydelsefull i och med att han har skrivit över 500 vetenskapliga artiklar om psykiska störningars epidemiologi och biologiska bakgrund, och han har varit en pionjär inom utvecklingen av sin specialitet. Lönnqvists insatser särskilt för att förebygga självmord, både nationellt och internationellt, har beskrivits vara av största relevans för samhället, och hans arbete uppskattas av både kolleger och lekmän. Han har dessutom varit aktiv i ett flertal stiftelser och medverkar som expertmedlem i bl.a. kommittéer vid Europarådet och WHO.

Under sin långa och mångsidiga karriär har Jouko Lönnqvist lyckats inkludera organisationsutveckling och ledarskapsutbildning i sin yrkesverksamhet, och han är därför känd även för andra än medicinska insatser. Han har ofta blivit kallad till hjälp som förmedlare i invecklade konflikter på arbetsplatser och många känner till hans handböcker i ledarskap. Lönnqvist själv lyfter fram betydelsen av det systemtänkande han lärt sig under studietiden vid Medicinska fakulteten. Det kan tillämpas både för att strukturera människan som helhet och för att förstå organisationer och samhället.

- Som psykiater och psykoanalytiker för grupper har jag lärt mig att förstå hur människor fungerar i grupp och hur viktigt ledarskap är. Ledarskap är som ett klister som möjliggör specialisering och arbetsfördelning genom att hålla gruppen medveten om de gemensamma målen.

Lönnqvist ser universitetet som ett typexempel på en expertorganisation, där utmaningen är att hitta en balans mellan individers potential och ambitioner samt gemensamma mål. Medicinska fakultetens styrka ligger i dess vetenskapliga grund, anser han. Endast strävan efter ny kunskap kan skapa möjligheter för nya tillämpningar. Att stärka tilliten på kunskapens makt och att skapa förutsättningar för samarbete och kontinuitet i verksamheten skapar en betydelsefull samarbetskanal, i bästa fall även med alumnnätverket. Experten på samarbete, professor emeritus Jouko Lönnqvist sammanfattar:

- Alla, oberoende av yrkesroll, borde få känna stolthet över att höra till en bra arbetsgemenskap.