Årets alumn 2019 vid Medicinska fakulteten är professor emerita Marjukka Mäkelä

Årets alumn 2019 vid Medicinska fakulteten är Marjukka Mäkelä, professor emerita och specialistläkare i allmänmedicin. Utmärkelsen offentliggjordes på fakultetens årsdag den 31 januari 2019.

Medicinska fakulteten har utdelat utmärkelsen Årets alumn sedan 2011, dvs. i nästan ett decennium. Förslagen till pristagare kunde vara en alumn vid Helsingfors universitet som gjort ett betydande samhälleligt arbete och på så sätt utvecklat samhällssamverkan inom Medicinska fakultetens vetenskapsområden.

Årets alumn 2019 vid Medicinska fakulteten är Marjukka Mäkelä, professor emerita och specialistläkare i allmänmedicin. Hon har pensionerat sig från sin tjänst vid Institutet för hälsa och välfärd THL, men innehar fortfarande en professur vid Köpenhamns universitet. Mäkelä har fortfarande starka band till Medicinska fakulteten.

- Det känns bra att få en sådan utmärkelse av sin egen fakultet. Det gläder mig att jag får komma med i en ansedd grupp av kolleger och delta i att utveckla fakulteten.

Marjukka Mäkelä vill erbjuda den evidensbaserade medicinens verktyg som stöd för beslutsfattandet inom sjuk- och hälsovården och har bl.a. i egenskap av första huvudredaktör byggt upp behandlingsmönstren för God medicinsk praxis-rekommendationer. Till Mäkeläs styrkor hör hennes breda yrkesprofil och internationella aktivitet. Hon har beskrivits som en nätverkande och konstruktiv aktör som aktivt lyfter fram olika frågor och även motiverar andra.

Mäkelä anser att styrkan hos hennes alma mater, Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet, ligger i förmågan att förnya sig och leva upp till samtida krav. Gemenskapen vid universitetet och de nätverk man bygger upp under studierna förblir en bärande kraft genom arbetslivet.

- Fakulteten ger en färdigheter och nätverk som man har nytta av under hela livet. Jag uppmuntrar alla att följa sitt hjärtas röst och fundera på hur man skulle vilja förändra världen!

Under sin karriär har Marjukka Mäkelä fått erkännande både i Finland och utomlands. Vid sidan av en imponerande vetenskaplig karriär har hon haft glädje av att fungera som mentor för yngre forskarkolleger. Mäkelä är ett inspirerande exempel på hur man kan kombinera arbete som forskare och lärare med samhällelig påverkan. Hon ser alumnverksamheten som en möjlighet att erbjuda stöd för yngre kolleger och något som hon gärna vill vara med och utveckla.