Bekanta dig med samlingarna

Luomus samlingar är en gemensam resurs för det internationella forskarsamhället.

Luomus ansvarar lagstadgat för att förvara, utöka och ställa ut naturvetenskapliga nationalsamlingar samt för forskningen och undervisningen som anknyter till dem. Samlingarna innefattar cirka 13 miljoner exemplar på djur, växter, svampar, stenar och fossiler.

Samlingarna används särskilt för taxonomisk, systematisk och biogeografisk forskning, och de utgör grunden för att skriva identifieringslitteratur. Samlingarna används också för uppföljningsundersökningar av arter och de möjliggör biodiversitetsforskning bakåt i tiden. De vetenskapliga samlingarna är inte öppna för allmänheten.

Zoologiska samlingarna

Den omfattande zoologiska samlingen innehåller nästan tio miljoner prover och cirka 35 000 värdefulla typexemplar.

En närmare beskrivning av samlingen finns på finska och engelska. 

Botaniska och mykologiska samlingarna

De botaniska och mykologiska samlingarna omfattar cirka 3,5 miljoner botaniska och mykologiska exemplar och mer än 50 000 värdefulla typexemplar. Samlingarna utökas årligen med i genomsnitt 20 000 exemplar. Utökningen består av donationer, forskningsmaterial och exemplar som museet fått i utbyte med andra botaniska museer.

En närmare beskrivning av samlingen finns på finska och engelska. 

Trädgårdarnas samlingar

I den botaniska trädgårdens två separata trädgårdar (Kajsaniemi och Gumtäkt) finns växter från nästan alla håll i världen. I samlingarna ingår sammanlagt 7 050 växter med olika ursprung och från 4 230 taxa (arter, raser eller odlade sorter). Bland växterna finns träd, buskar och mångåriga perenner samt tvååriga och en del ettåriga växter. Botaniska trädgården finns till för forskning, undervisning och studier samt för medborgarnas miljöfostran. Därutöver bedriver botaniska trädgården internationellt utbyte av frön för forskningsändamål och koordinerar de finländska botaniska trädgårdarnas verksamhet. I Kajsaniemi finns fröbanken för frön av Finlands vilda, hotade växter.

Grunden för trädgårdens verksamhet är den vetenskapliga växtsamlingen. Att samlingen är vetenskaplig innebär att växternas ursprung är känt och att de är dokumenterade på ett sätt som gör dem så värdefulla som möjligt för forskning, undervisning och miljöfostran.

En närmare beskrivning av samlingen finns på finska och engelska. 

Geologiska samlingarna

De geologiska samlingarna består av ca 50 000 mineral- och stenexemplar, ca 700 meteoriter och 44 000 fossil- och benexemplar. Specialiteter i samlingen som utökats redan sedan 1700-talet är bland annat finländska ädelstenar och meteoriter, Europas äldsta stenarter, Antarktis-samlingen, mammutsamlingen och Ålands fossiler.

En närmare beskrivning av samlingen finns på finska och engelska. 

DNA- och vävnadsprovsbanken

DNA- och vävnadsprovsamlingen vid Luomus omfattar DNA-isolat samt vävnadsprover från djur, växter och svampar. Materialet lånas för vetenskaplig forskning på universitetsnivå.

En närmare beskrivning av samlingen finns på engelska.