Forskningsgrupper inom forskningsprogrammet för livets historia

EARLS strävar efter att observera breda forskningsfrågor på ett mångvetenskapligt sätt för att producera en heltäckande förståelse. Gemensamt för forskningsprojekten är frågan om hur jordklotets geologiska historia samt klimat- och miljöhistoria sammankopplas med livshistorian under tidernas lopp. Som forskningsmetoder används bland annat radiokolanalyser, analys av stabila isotoper och grundämnesanalyser.