Fotografering, lokaluthyrning och ansökan om utställning

Luomus fantastiska besöksmål erbjuder exotiska fotograferingsmiljöer och unika miljöer för utställningsbruk. Ansökningstiden för utställningar pågår året runt. I regel hyr Luomus inte ut mötes- eller festlokaler.
Fotografering

Vid Luomus alla besöksmål ger inträdesbiljettens pris rätt att med en handkamera eller telefon ta bilder för eget bruk som reseminnen. Vi ber att du anger fotograferingsplatsen när du publicerar en bild.

I uteträdgårdarna är det också möjligt att ta andra bilder i liten skala (fotograf + 1–4 personer), såsom bröllops- och porträttbilder, utan extra kostnad och förhandsbokning. Vid fotografering ska du dock beakta att andra besökare rör sig på området och eventuella pågående trädgårdsarbeten. Du får röra dig på gräsmattorna och gångarna, men planteringarna får inte röras.

I uteträdgårdarna är det möjligt att fotografera i liten skala (fotograf + 1–4 personer), till exempel bröllops- och porträttbilder, utan extra kostnad och förhandsbokning. Vid fotografering ska du dock beakta att andra besökare rör sig på området och eventuella pågående trädgårdsarbeten. Du får röra dig på gräsmattorna och gångarna, men planteringarna får inte röras.

Fotografering som gäller bröllop, porträtt, reklam, produkter och produktioner är inte möjlig vid Naturhistoriska museet och växthusen i Kajsaniemi botaniska trädgård. Undantaget är fotografering som gäller naturvetenskaper, Helsingfors universitet och Luomus. Fotograferingstiden ska överenskommas på förhand per e-post på adressen tilat@luomus.fi, senast en vecka innan tidpunkten för fotograferingen. När du tar kontakt ska du beskriva hur fotograferingen anknyter till universitetets verksamhet eller naturvetenskaperna. Berätta också om storleken på produktionen och hur länge den tar, samt tidpunkten och stället som önskas. Mindre fotograferingar förläggs i regel inom öppettiderna och större produktioner utanför öppettiderna.
 

Större produktionsfotograferingar är i regel inte möjliga vid Luomus besöksmål. Undantaget är produktioner som gäller naturvetenskaper, Helsingfors universitet eller Luomus. Då ska fotograferingstiden överenskommas på förhand per e-post på adressen tilat@luomus.fi. När du tar kontakt ska du beskriva hur fotograferingen anknyter till universitetets verksamhet eller naturvetenskaperna. Berätta också om storleken på produktionen och hur länge den tar, samt tidpunkten och stället som önskas.

Uthyrning av lokaler

I regel hyr Luomus inte ut mötes- eller festlokaler.

Arrangörer av evenemang som stöder universitetets verksamhet och forskning samt Luomus centrala intressegrupper kan fråga om möjlighet att hyra lokaler på adressen tilat@luomus.fi. Evenemang kan i regel ordnas utanför öppettiderna från tisdag till lördag.

Ansökan om utställning

Forskningsgrupper, konstnärer, fotografer, författare, naturvänner och andra som är intresserade av naturen kan erbjuda sina utställningar till utställningslokalerna i Naturhistoriska museet och de botaniska trädgårdarna i Kajsaniemi och Gumtäkt. Även utställningar som befinner sig i planeringsskedet kan erbjudas.

Kundservice

Förfrågningar om fotografering: tilat@luomus.fi. Läs först anvisningarna ovan.
Lokalförfrågningar: tilat@luomus.fi. Läs först anvisningarna ovan.
Allmänna förfrågningar och respons på Luomus besöksmål: luonnontieteellinenmuseo@helsinki.fi
Guidningsförfrågningaropastukset@luomus.fi, tfn 02941 28855 mån. kl. 14–15.