Program

Linguapeda 2019

Fredag 17.5.2019

Alla temagrupper och abstract (på finska och engelska)

9:00–9:30 Kaffe (med smörgås och frukt) och Öppning av seminariet
9:30–11:00 Simon Borg: Language teacher as a researcher
11:00–11:15 Kommentar
11:15–11:30 Frågor och diskussion
11:30–12:30 Lunch på restaurang Olivia
12:30–14:00 Temagrupper (3 parallellgrupper på finska och engelska)
14:00–14:45 Kaffe och Posterutställning av lärarstudenter
14:45–16:15 Temagrupper (4 parallellgrupper på finska och engelska)
   
18:00–20:00 Helsingfors stads reception och cocktailparty, Empiresalen i Gamla rådhuset (Alexandersgatan 20)
  Middag i staden på egen bekostnad

Lördag 18.5.2019

8:30–9:00 Kaffe
9:00–10:30 Dina Tsagari: Teacher Assessment Literacy
10:30–10:45 Kommentar
10:45–11:00 Frågor och diskussion
11:00–12:30 Lunch på närliggande restauranger (på egen bekostnad)
12:30–14:00 Temagrupper (4 parallellgrupper på finska och engelska)
14:00–15:00

Sammandrag och diskussion (på finska): Quo vadis, språkpedagogik? Idéer inför en framtid i förändring

15:00 Seminariet avslutas